Heat maps

Reklamace

 Reklamační formulář

 

Zašlete, či osobně doručte reklamované zboží s vyplněným reklamačním formulářem a dokladem o koupi na naši adresu e-shop Dárek pro tebe, Plzeňská 559/26, Praha 150 00.

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem, pokud není dohodnuto jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

 

Poškození, která vznikají při běžném použivání,  nošení a přetržení (např. řetízky), špatném zacházení (otlučení, poškrábání), nesprávném používání (koupání se šperky, nošení šperků při namáhavé fyzické práci), nehodou, nedbalostí, nezdařilým pokusem o opravu, chemickým poškozením ( nastříknutí parfému, laku na vlasy), poškození živly jako jsou voda, oheň, blesk, nebo jiný elektrický výboj jsou vyjmuta ze záruky. Pokud dané situace nastanou, šperky Vám samozřejmě rádi opravíme, ale za finanční poplatek.Na šperky vyrobené z obecného kovu, kůže, syntetické kůže, umělé hmoty a textilu poskytujeme záruku v délce 6 měsíců (v souladu s obchodními podmínkami našeho dodavatele).Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou maximálně na 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.V případě výskytu kazů z výroby, při zpracování nebo na materiálu můžete uplatnit záruku do 24 měsíců od data koupě za předpokladu, že zboží bylo používáno správným způsobem.